Door de ogen van Kristien

Door de ogen van Kristien

Over deze blog


Kristien Van Vaerenbergh:

Federaal volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid in Lennik

N-VA–LENNIK² is de winnaar

Verkiezingen 2012Geplaatst door Kristien Van Vaerenbergh 09 nov, 2012 11:10:33

N-VA – LENNIK² is de onbetwistbare winnaar van de jongste gemeenteraadsverkiezingen. De partij drijft haar stemmenaantal (+ 5,85 %) en haar zetelaantal op (van 4 tot 7 gemeenteraadsleden).

Alle andere partijen laten pluimen, ondermeer ten voordele van N-VA – LENNIK².

· 1° de Open VLD van Irina De Knop verliest stemmen (- 1,4 %).

· 2° de CD & V van Heidi Elpers verliest als oppositiepartij en stemmen (- 2,8 %) en één gemeenteraadszitje. CD & V behoudt vier gemeenteraadsleden.

· 3° het Vlaams Belang van Joris Van Hauthem verliest én stemmen (- 6,1 %) en één zetel. Vlaams Belang houdt één zetel over.

· 4° Groen – SpA verliest én stemmen (-0,9 %) én haar enige zetel. Groen – SpA is dus niet meer vertegenwoordigd in de gemeenteraad.

· 5° LEF tenslotte behaalt 5,5 % van de stemmen en blijft zetelloos.

Welke lessen kunnen we trekken uit deze uitslag:

· 1° De Lennikenaren hebben duidelijk het geleverde werk van de uittredende meerderheid (Open VLD en N-VA – LENNIK²) onderschreven en gesteund. Samen behalen beide partijen 14 van de 19 te begeven gemeenteraadszetels.

· 2° De Lennikse kiezers appreciëren vooral het werk en gevoerd door de mandatarissen van N-VA – LENNIK² door deze partij massaal te ondersteunen zodat zij én haar stemmenaantal (+ 5,85 %) én haar zetelaantal (van 4 naar 7) sterk kon opdrijven.

· 3° De Lennikse kiezer apprecieerde blijkbaar minder de recente capriolen van Open VLD die in een aantal dossiers recentelijk haar houding wijzigde om zich te alligneren op de houding van haar toekomstige CD & V partner in de meerderheid. Daarenboven speelde de inwendige verdeeldheid deze partij parten. Ondanks haar stemmenverlies behoudt zij wel zeven gemeenteraadsleden.

· 4° De houding en politiek gevoerd door de CD & V mandatarissen zoals verwoord in gemeenteraad en hun verkiezingsprogramma inzake een aantal concrete dossiers (mobiliteit, windenergie, …) werd massaal afgekeurd door de Lennikse kiezer.

· 5° De Lennikse kiezer kiest duidelijk voor verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid van de Lennikse inwoners en heeft geen boodschap aan goedkope politieke standpunten die indruisen tegen het belang van de eigen inwoners.

· 6° Als oppositiepartij krijgt CD & V dan ook de rekening gepresenteerd door een verder verlies aan stemmen (- 2,8 %) en een verlies van één gemeenteraadszitje.

· 7° Door de N-VA – LENNIK² lijst tot de onbetwistbare overwinnaar van de gemeenteraadsverkiezingen te maken beloont de Lennikse kiezer N-VA – LENNIK² om het door haar tot op heden gevoerde consequente beleid.

Het programma van N-VA – LENNIK² wenste dit consequente beleid verder door te trekken in de toekomst met nadruk op:

1° een aangepaste mobiliteit ten voordele van de Lennikenaren en niet ten voordele van de niet-Lennikse autofanaten.

· 2° prioriteit aan de leefbaarheid van onze dorpskernen boven de snelheidsduivels uit andere gemeenten.

· 3° een aangepast parkeerbeleid.

· 4° een gedurfde politiek inzake energiebeleid die ten voordele komt van alle Lennikenaren én op milieu én op financieel vlak.

· 5° een groen en Vlaams Lennik.

Conclusie:

· 1° Twee partijen die de verkiezingen verloren (Open VLD en CD & V) vormen de nieuwe meerderheid.

· 2° CD&V van Heidi Elpers bekomt als verliezende partij met slechts vier gemeenteraadszetels drie mandaten (twee schepenen en de Ocmw-voorzitter).

· 3° Open VLD van Irina De Knop doet wel een zeer grote knieval : met zeven gemeenteraadsleden moet ze zich tevreden stellen met slechts drie mandaten in het College van Burgemeester en Schepenen.

· 4° Open VLD van Irina De Knop moet daarenboven het beleid dat ze twaalf jaar lang samen met N-VA LENNIK² voerde afzweren o.a. op gebeid van verkeersveiligheid en levenskwaliteit.

· 5° Open VLD van Irina De Knop heeft de CD & V strategie dienen te omarmen (minder verkeersveiligheid, minder leefbaarheid, minder visie op energiebevoorrading, …) m.a.w. minder Lennik, meer hogere belangen. Het is deze visie die nochtans door de Lennikse kiezer afgestraft werd in het kieshokje.

  • Reacties(0)

Fill in only if you are not real

De volgende XHTML tags zijn toegestaan: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles en Javascript zijn niet toegestaan.