Door de ogen van Kristien

Door de ogen van Kristien

Over deze blog


Kristien Van Vaerenbergh:

Federaal volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid in Lennik

Meer dan duizend verschillende verjaringstermijnen in België

PolitiekGeplaatst door Kristien Van Vaerenbergh 17 aug, 2012 13:14:30
Deze normale verjaringstermijnen gelden als er geen afwijkende verjaringsregels bestaan voor een specifieke situatie. En daar wringt precies het schoentje. Ignace Claeys, docent aan de Gentse universiteit en advocaat, becijferde vorig jaar dat het Belgische recht maar liefst 1.007 verschillende verjaringstermijnen kent omdat er door de jaren heen voor specifieke wetsbepalingen veel te vaak is afgeweken van de algemene regels.

N-VA federaal parlementslid Kristien Van Vaerenbergh pikte hierop in en pleit voor een drastische kaalslag in deze wildgroei. Wij zochten haar op in Brussel om tekst en uitleg te vragen. Ze steekt van wal dat al deze afwijkingen er weliswaar met de beste sociale, economische, financiële of zelfs politiek-budgettaire bedoelingen zijn gekomen, maar dat een globale visie vaak ontbreekt. Die complexiteit is niet alleen een slechte zaak voor de rechtszekerheid maar meestal zelfs bron van discussies. Welke termijn is nu juist van toepassing op dit geval? Zelfs in vrij courante zaken is het soms moeilijk vast te stellen welke de toe te passen verjaringstermijn is. Discussies over de verjaring mogen dan vaak heel technisch zijn, ze kunnen wel veel tijd, energie en geld opslorpen. Als je dan in je achterhoofd houdt dat rechtszekerheid net een van de kerndoelstellingen van de verjaring is, wordt het hoog tijd voor een meer coherent, uniform en eenvoudiger verjaringssysteem.

Ze wil dat er in het parlement een werkgroep wordt samengesteld met specialisten uit verschillende rechtstakken om deze wirwar te ontcijferen en vooral te vereenvoudigen. Die zouden in eerste instantie alle verjaringsregels en –termijnen moeten oplijsten om zo hun verschillende doelstellingen te overlopen, voegt ze hieraan toe. Tot slot moeten er dan een beperkt aantal verjaringstermijnen worden overhouden, in functie van de specifieke doelstelling. Het terugbrengen van het aantal termijnen tot een aanvaardbaar aantal zal de werking van het hele gerechtelijke systeem ten goede komen. En de rechtszoekende – dat zijn jij en ik en iedereen – zal er beter van worden omdat deze momenteel door de bomen het bos niet meer ziet. Ik probeer nu zo veel mogelijk parlementsleden van alle strekkingen te overtuigen om zo’n werkgroep op te richten, besluit Kristien Van Vaerenbergh. Verjaringstermijnen voor de indexatie van de huurprijs, de kosten en lasten en achterstallige huurgelden

Al jaren stuurt de verhuurder je een brief om de huurprijs te indexeren. De laatste keer vroeg hij wel heel veel. Je spit de zaak uit en ontdekt dat de verhuurder in feite al altijd te veel heeft geïndexeerd. Tegen beter weten in heb je die altijd betaald. Is hier nog iets aan te doen? Gelukkig wel. Je kan teveel betaalde indexaties tot vijf jaar terug terugeisen. Weigert de verhuurder, dan moet je hem een aangetekende brief sturen. Vergeet niet dat je dan nog maar een jaar de tijd hebt, te rekenen vanaf je aangetekende brief, om dit via de vrederechter terug te vorderen. Met andere woorden, de gehele vordering zelf verjaart na één jaar. Als je bijvoorbeeld op 10 april 2012 een aangetekende brief schrijft om de teveel betaalde huur tot vijf jaar terug te vorderen (dus tot en met maart 2007), en de verhuurder gaat hier niet op in, dan heb je nog tot 9 april 2013 om deze zaak bij de vrederechter in te leiden. Doe je dat niet, dan heb je geen recht meer op die vijf jaar teveel betaalde indexaties. Je vordering is dan verjaard. Na het versturen van je eerste aangetekende brief op 10 april ga je natuurlijk niet langer de te hoge huurprijs betalen maar de wettelijk eisbare huurprijs. Gaat het om je hoofdverblijfplaats, dan mag de verhuurder de huishuur ten vroegste op de verjaardag van het contract indexeren. Hij mag dat ook later maar mag dan met maximum drie maanden teruggaan om het verschil op te vragen. Maar als je na het versturen van zijn brief de indexatie niet betaalt, kan hij wel tot een jaar teruggaan om de gevraagde maar niet betaalde indexaties terug te vorderen.

De verhuurder kan tot vijf jaar teruggaan om achterstallige huurgelden terug te eisen. De specialisten in hun gespecialiseerde boeken zijn het onderling niet eens of die vijfjarige verjaringstermijn ook geldt voor de kosten en lasten die je bovenop de huur betaalt en dus als het ware in het verlengde van de huurprijs liggen. Sommigen beweren dat hier de algemene verjaringstermijn van tien jaar van toepassing is. Maar de meerderheid is het er toch over eens dat het hier ook om vijf jaar gaat, gelet op de doelstelling voor schulden die periodiek aangroeien, zoals de aanrekening van de levering van elektriciteit, gas en water, maar ook de terugbetaling van de kosten en lasten. Bedoeling is de snelle aangroei van regelmatig terugkerende schulden te voorkomen bij het stilzitten van de schuldeiser. Ook hier moet je soms alert zijn. Als je elke maand een voorschot betaalt op de kosten en lasten, dat moet er normaal gezien na een jaar een afrekening volgen. Maar als je na jaren nog steeds geen afrekening hebt gekregen, kan het toch belangrijk zijn om die zelf actief op te vragen. Want de verhuurder kan tot vijf jaar teruggaan om alles aan te rekenen wat je bovenop je voorschot verschuldigd was. Het gaat dan soms om een vrij hoog bedrag. Omdat hier de verhuurder in principe ook in de fout is gegaan door zo lang te wachten, zou je wel een redelijk afbetalingsplan kunnen afdwingen. Die vijfjarige termijn geldt ook in de andere richting. Stel dat je voorschot ruim voldoende was en dat je al die jaren te veel hebt betaald, kan je zelf ook tot vijf jaar teruggaan om het teveel betaalde terug te vorderen.

Over de waarborg heerst er ook discussie. Sommigen, waaronder ook de huurdersbonden, redeneren dat het om een som geld gaat, waarop de algemene verjaringstermijn van tien jaar van toepassing is. Anderen stellen dat het om een borg voor een hypothecair onroerend goed gaat, wat een zakelijk recht is dat na dertig jaar verjaart. Hoe dan ook, als de waarborg na de verjaringstermijn nog altijd op een geblokkeerde rekening op naam van de huurder staat, kan de verhuurder er geen rechten meer op laten gelden. Aangezien het eigenlijk je eigen geld is, komt het opnieuw ter beschikking van de huurder.

Artikel overgenomen uit Huurdersblad nr.211 juli augustus 2012

  • Reacties(0)

Fill in only if you are not real

De volgende XHTML tags zijn toegestaan: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles en Javascript zijn niet toegestaan.