Door de ogen van Kristien

Door de ogen van Kristien

Over deze blog


Kristien Van Vaerenbergh:

Federaal volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid in Lennik

Omgangsrecht: 20.000 geschillen per jaar.

In de pers verschenenGeplaatst door Kristien Van Vaerenbergh 05 jun, 2012 14:28:10

De laatste drie jaar registreerden de Belgische rechtbanken iets meer dan 61.000 zaken met betrekking tot het niet-naleven van het omgangsrecht. Tussen 2009 en 2011 was er een stijging met 8%. Het parket stelt meer dan de helft van de zaken zonder gevolg: veelal is er geen sprake van een misdrijf (17%), zijn er onvoldoende bewijzen (15%) of is de zaak intussen in de praktijk opgelost (20%). Vrijspraak is er in slechts 1 zaak op 7, de helft van de vonnissen zijn veroordelingen. Dat blijkt uit cijfers die N-VA-kamerlid Kristien Van Vaerenbergh verkreeg als antwoord op een schriftelijke vraag aan minister van justitie Turtelboom.

In 2009 waren er 19.462 zaken. In 2010 en 2011 steeg dit aantal tot respectievelijk 20.512 en 21.038. Op drie jaar tijd is er dus een stijging van het aantal zaken met 8% In België. Een genuanceerde kijkt brengt wel een regionaal verschil aan het licht. In Vlaanderen blijft het aantal zaken min of meer stabiel. Brussel kende een stijging met 7%. In Wallonië nam het aantal zaken dan weer fors toe met 16%.

Een kleine meerderheid, 52%, van de zaken blijft zonder gevolg. Eén zaak op vijf wordt niet behandeld omdat de situatie in de praktijk reeds is geregulariseerd. Voor ruim één zaak op zes zijn er onvoldoende bewijzen en in iets minder dan één zaak op zes is er geen sprake van een misdrijf. Het is wel belangrijk te vermelden dat een zondergevolgstelling van het strafrechtelijk luik niet per definitie betekent dat het parket dit dossier niet verder opvolgt. Vaak zal men immers op het niveau van het jeugdparket een dossier aanleggen met betrekking tot een mogelijke problematische opvoedingssituatie van de minderjarige waarop het omgangsrecht betrekking heeft.

Ongeveer de helft van de vonnissen betreffen veroordelingen. Bijna 1 op 3 zaken leidt tot opschorting van de uitspraak. Slechts in 1 zaak op 7 is er vrijspraak.

In de rand van dit antwoord kwam aan het licht dat het arrondissement Eupen geen cijfers bijhoudt omdat het computerprogramma niet beschikbaar is in het Duits. Verder codeert men in het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde de cijfers in een verschillende databank dan de andere parketten in de rest van het land. Van Vaerenbergh vindt dit niet efficiënt: “Minister Turtelboom is gefixeerd op het woord uniformiteit. Het uniformiseren van de gegevensinvoer in één databank door alle parketten, inclusief Eupen en Brussel, mag ze dus bijschrijven op haar to-do-lijstje.”

  • Reacties(0)

Fill in only if you are not real

De volgende XHTML tags zijn toegestaan: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles en Javascript zijn niet toegestaan.