Door de ogen van Kristien

Door de ogen van Kristien

Over deze blog


Kristien Van Vaerenbergh:

Federaal volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid in Lennik

Timing uitvoering veiligheidsmaatregelen Brussels justitiepaleis.

Mondelinge vragenGeplaatst door Kristien Van Vaerenbergh 05 jun, 2012 14:20:33

Commissie Justitie: 15 mei 2012
Vraag aan Annemie Turtelboom, minister van Justitie

Sinds een reeks incidenten en een serie aanklachten van verschillende belangengroepen staat de veiligheid van het justitiepaleis in Brussel hoog op de agenda.
Om deze veiligheid te verbeteren werden reeds heel wat maatregelen vooropgesteld:
 invoeren van een scanstraat
 verminderen van het aantal ingangen tot 1
 aanbrengen van degelijke signalisatie mbt de evacuatie
 een branddetectiesysteem en noodverlichting

Voor elk van deze maatregelen:
1. Welke timing stelt u voorop? Tegen wanneer wenst u deze maatregel gerealiseerd te zien?
2. Hoeveel budget voorziet u? Welke maatregelen vallen ten kosten van Regie der Gebouwen?


Antwoord (samenvatting op basis van het Integraal Verslag van De Kamer):

De incidenten die u hebt beschreven en dateren van ongeveer drie maanden geleden, hebben de toestand van objectieve onveiligheid die al jaren in het justitiepaleis van Brussel bestaat nog maar eens blootgelegd en acuut gemaakt. Reeds gedurende jaren stelt men vast dat het prachtige gebouw met zijn bijzonder complexe structuur permanente investeringen van de overheid vraagt om het gebouw bruikbaar en leefbaar te houden. Het vraagt nog meer inspanningen om het in de mate van het mogelijke ook nog veilig te maken.

In het verleden zijn er analyses en studies gemaakt die uitmonden in een plan van aanpak, vooral op heel lange termijn. Ik verzocht om, zonder afbreuk van de plannen op langere termijn, concrete maatregelen te nemen op korte termijn met een onmiddellijk effect op het vlak van security en safety en dit met beperkte middelen, niet meer en niet minder. Door een beter beheer en beveiliging van de toegangen tot het justitiepaleis wordt inderdaad een verhoging van de security nagestreefd. De subwerkgroep Scanstraat P1 is gelast met de opmaak en de uitvoering van de plannen. De uitgangspunten zijn het beperken van het aantal toegangen enerzijds en de installatie van een scanstraat anderzijds.

Langs de perimeter van het paleis werden inmiddels nog slechts 13 mogelijke toegangen aangehouden. De toekomstige aard en het toekomstig gebruik ervan werden vastgesteld. Alle andere toegangen zullen als nooduitgang bij calamiteiten worden geconfigureerd.

Er wordt gestreefd om een proefopstelling gedurende twee weken in juni operationeel te hebben. Tijdens de proefopstelling zullen slechts twee hoofdtoegangen bruikbaar zijn, voor professionele zowel als voor niet-professionele gebruikers.

Tijdens de eerste week wordt deze nieuwe toegangsregeling van kracht. Gedurende de tweede week zal het publiek worden verplicht om niet alleen een unieke ingang te gebruiken maar om zich daarenboven te onderwerpen aan de controle van een scanstraat, met name een metaaldetectieportiek en een RX-scan voor de bagage.

Voor de proefopstelling wordt beroep gedaan op het personeel van de politie en het veiligheidskorps. Ook een minimale ondersteuning door een agent van een private bewakingsonderneming wordt in overweging genomen. Pas na grondige evaluatie van deze proefopstelling worden meer definitieve conclusies uitgewerkt. Er zal vooral ook een oplossing met permanent karakter worden uitgewerkt. De safety-maatregelen ressorteren onder de integrale verantwoordelijkheden van de Regie der Gebouwen. Eerder engageerde de Regie zich dan ook tot het voorzien van een brandmeldsysteem, een ontruimingssysteem en het signaleren van de vluchtwegen. In dat verband heeft de Regie der Gebouwen offertes ingewonnen voor de aanstelling van een gespecialiseerd studiebureel om die plannen uit te werken. De Regie verwacht de aanstelling ervan in de tweede helft van mei te kunnen doorvoeren. Voor meer details verwijs ik u door naar daar.

  • Reacties(0)

Fill in only if you are not real

De volgende XHTML tags zijn toegestaan: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles en Javascript zijn niet toegestaan.