Door de ogen van Kristien

Door de ogen van Kristien

Over deze blog


Kristien Van Vaerenbergh:

Federaal volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid in Lennik

Aanstelling referendarissen Hof van Cassatie blijft uit.

Mondelinge vragenGeplaatst door Kristien Van Vaerenbergh 05 jun, 2012 14:18:56

Commissie Justitie: 29 mei 2012
Vraag aan Annemie Turtelboom, minister van Justitie

Om de magistraten bij het Hof van Cassatie te ondersteunen wordt er voorzien in de aanstelling van referendarissen. De invulling van de kaders bepaalt dus mee de snelheid van afhandeling van de rechtszaken op dit hof.

Daarom volgende vragen:
1. Hoe groot zijn de kaders voor referendarissen bij het Hof van Cassatie (NL/FR)? Wat is de huidige invulling van de kaders (NL/FR)? Hoe verklaart de minister het verschil tussen de wettelijke kaders en de huidige invulling?

2. Wanneer werd het laatst een examen georganiseerd voor referendaris? Hoeveel kandidaten waren er, hoeveel waren er geslaagd en tot welke taalgroep behoren deze? Hoeveel personen zitten er momenteel in de wervingsreserve (NL/FR)?
3. Wanneer werd het laatst een taalexamen voor referendarissen mogelijk gemaakt? Wanneer wordt het volgende examen georganiseerd? Hoe verklaart de minister de tijdspanne tussen deze twee examens?


Antwoord (samenvatting op basis van het Integraal Verslag van De Kamer):

Het wettelijk kader voor referendarissen bij het Hof van Cassatie is 15, onderverdeeld in 11 Nederlandstalige plaatsen en 4 Franstalige. De huidige invulling van de kaders is 12 effectieven: 9 Nederlandstaligen en 3 Franstaligen. Er zijn dus momenteel 3 vacatures: voor 2 Nederlandstaligen sinds oktober 2010 en januari 2011, en voor 1 Franstalige sinds april 2011. De vacatures zijn nog niet ingevuld, maar er is ondertussen wel een nieuw examen georganiseerd. Het voorgaande examen van referendaris bij het Hof van Cassatie dateert van 2008. Er bleven daarvan nog 3 Franstalige en 2 Nederlandstalige kandidaten over. Die laureaten hebben ofwel laten weten geen interesse te hebben in de vacante plaatsen van referendaris bij het Hof van Cassatie ofwel voldeden zij niet aan de taalvoorwaarden om bij het Hof van Cassatie te kunnen worden benoemd.

De lijst van de laureaten van het nieuwe examen, dat intussen werd georganiseerd, werd in november 2011 bezorgd. Er waren 2 Franstalige en 5 Nederlandstalige kandidaten geslaagd. Op heden is het taalexamen voor referendarissen bij het Hof van Cassatie, georganiseerd door Selor, nog lopende, maar het is bijna afgerond. De laatste proeven zijn gepland in juni aanstaande, waarna wij de bekendmaking van de geslaagden kunnen verwachten. Daarnaast werd ook de vraag gesteld een taalexamen te organiseren voor referendarissen bij het Hof van Cassatie voor de Duitse taal. Ook die procedure loopt nog. Wat de tijdsspanne tussen beide examens betreft, wens ik op te merken dat het taalexamen enkel op verzoek van het Hof van Cassatie kan worden georganiseerd. Dat verzoek werd pas aan mijn diensten gericht bij de bekendmaking van de laureaten van het examen van referendaris bij het Hof van Cassatie, eind november 2011. Het verzoek werd vervolgens onmiddellijk naar Selor doorgestuurd.

  • Reacties(0)

Fill in only if you are not real

De volgende XHTML tags zijn toegestaan: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles en Javascript zijn niet toegestaan.