Door de ogen van Kristien

Door de ogen van Kristien

Over deze blog


Kristien Van Vaerenbergh:

Federaal volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid in Lennik

Turtelboom schaft Commissie Modernisering Rechterlijke Orde af.

Mondelinge vragenGeplaatst door Kristien Van Vaerenbergh 19 mrt, 2014 16:42:00
Commissie Justitie: 19 februari 2014

Vraag aan Annemie Turtelboom, Minister van Justitie

In mei 2012 kreeg ik van u de cijfers dat 900 magistraten zetelen in ongeveer 300 raden en commissies.
Sommige van deze raden zijn zeker en vast nuttig en de inzet van magistraten is er te rechtvaardigen.
Anderen zijn toch wel achterhaald of twijfelachtig of magistraten noodzakelijk zijn. Er bestonden in mei 2012 nog steeds 3 commissies die zich bezighouden met het Phenix-project. Dit project moest de justitie informatiseren maar het project is intussen opgedoekt.

Zo zetelden er toendertijd ook magistraten in de commissie voor opiniepeilingen of de ‘Association belge francophone des cinémas d’art et d’essai’.
U kondigde toen een evaluatie aan dat zou nagaan naar het nut van de commissies en de wenselijkheid van de inzet van magistraten in sommige commissies.


Mijn vragen zijn de volgende:

Heeft deze evaluatie plaatsgevonden? Wat zijn de besluiten? Welke commissies kunnen worden opgeheven? Welke werden reeds opgeheven? Welke commissies blijven bestaan maar zonder magistraten?


Antwoord (samenvatting op basis van het Integraal Verslag van De Kamer):

Magistraten wordt vaak gevraagd om in allerlei commissies of raden zitting te nemen. Volgens artikel 293 en 294 van het Gerechtelijk Wetboek moet de Koning op voorstel van de minister van Justitie hun hiertoe altijd machtiging geven. Het is daarom dat ik goed weet dat magistraten vaak worden gevraagd. Het is echter niet verplicht om door te geven wanneer de instellingen worden ontbonden of wanneer de magistraten ophouden met het mandaat uit te oefenen. Daardoor kan ik niet exact zeggen hoeveel magistraten deel uitmaken van een commissie. Wat opvalt, is dat de meeste commissies en raden waarvoor magistraten worden gevraagd, buiten de bevoegdheid van de FOD Justitie vallen. Daarover heb ik als minister dus geen zeggenschap. Het gaat om raden van beroep en comités die afhangen van andere federale overheidsdiensten, Gemeenschappen, Gewesten of parastatalen.

Op de commissies waarover ik wel zeggenschap heb, heb ik natuurlijk wel een goed zicht. Ik kan u meedelen dat de twee belangrijkste commissies, zijnde de Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde en de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid, onlangs werden afgeschaft en in de nieuwe structuur werden geïntegreerd. De afschaffing van die commissies werd vorige week vrijdag tijdens de Ministerraad goedgekeurd. Tot slot, sinds begin 2013 wordt een nieuwe werkmethode voor het aanduiden van magistraten gehanteerd. Daardoor wordt in de eerste plaats gekozen en voorgedragen uit de lijst van de op rust gestelde magistraten. Aldus kunnen effectief werkende magistraten van deelname worden gespaard. Zij kunnen zich zodoende volledig aan hun ambt van magistraat wijden. Bovendien kunnen magistraten op rust hun heel grote kennis aldus doorgeven.

Ik heb de evaluatie gemaakt voor de DSB en voor de Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde. Het was immers mijn mening dat wij ter zake op dit moment door de hervorming van Justitie andere noden hebben. Wij zijn op dat vlak al ver gegaan.

De Algemene Raad van de Partners van de Rechterlijke Orde zal blijven bestaan, omdat in die raad ook de gerechtsdeurwaarders, de notarissen en de advocaten aanwezig zijn. De raad komt drie keer per jaar samen. Het gaat om een klankbord met meer partijen dan alleen maar Justitie. Een aantal mandaten ligt buiten onze overheidsdiensten. Wij hebben er bijgevolg ook geen zeggenschap over.

  • Reacties(0)//www.kristienvanvaerenbergh.be/#post337