Door de ogen van Kristien

Door de ogen van Kristien

Over deze blog


Kristien Van Vaerenbergh:

Federaal volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid in Lennik

Hoge Raad voor de Justitie: werking en organisatie

Mondelinge vragenGeplaatst door Kristien Van Vaerenbergh 19 mrt, 2014 16:37:01
Commissie Justitie: 12 februari 2014

De opdracht van de Hoge Raad voor de Justitie is het streven naar een betere werking van de rechterlijke orde in België. De HRJ doet deze opdracht op drie manieren :
Zo organiseert de HRJ in de eerste plaats de examens voor de magistratuur en draagt nadien magistraten voor tot benoeming door de minister van Justitie. Daarnaast voert de HRJ externe controle uit op de werking van de rechterlijke orde, via audits, bijzondere onderzoeken en de behandeling van klachten over de werking. Tenslotte neemt de HRJ initiatieven en geeft adviezen ter verbetering van de werking van justitie, ten behoeve van de burger
De HRJ bestaat uit een algemene vergadering van 44 leden, een bureau van 4 leden die beurtelings het voorzitterschap waarnemen (2 nl en 2 fr). Elk van de bureauleden is tegelijk voorzitter van één van de commissies :
- NL benoemings- en aanduidingscommissie,
- FR benoemings- en aanduidingscommissie,
- NL advies-en onderzoekscommissie,
- FR advies-en onderzoekscommissie,
De Benoemings-en Aanwijzingscommissies hebben als wettelijke opdracht :
- Het voordragen van kandidaten voor benoeming of aanwijzing,
- Het inrichten van de examens voor de magistratuur,
- Het vastleggen van de richtlijnen voor de opleiding van magistraten en gerechtelijke stagiairs,


Mijn vragen aan de Minister zijn dan ook de volgende :
1/ Kan -in het belang van de geloofwaardigheid van de Hoge Raad voor de Justitie- een lid van deze Hoge Raad die zelf zich correctioneel dient te verantwoorden zijn of haar taken in de Hoge Raad voor de Justitie op een correcte wijze blijven vervullen, dient een lid zo nodig tijdelijk een stap opzij te zetten of moet in dergelijk geval een sanctie worden opgelegd ?
2/ Komt anders het vertrouwen van justitie niet in het gedrang ?


Antwoord (samenvatting op basis van het Integraal Verslag van De Kamer):

Op 11 februari 2013 werd een lid van het bureau van de Hoge Raad voor de Justitie in het kader van een gerechtelijk onderzoek in verdenking gesteld voor valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken. Naar aanleiding daarvan besliste de Hoge Raad voor de Justitie op 22 mei 2013 om het betrokken lid preventief te schorsen in al haar functies. Op 20 november 2013 werd het lid opnieuw geschorst voor een duur van drie maanden.

De procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel heeft op 20 januari 2014 beslist dat het betrokken lid voor het hof van beroep te Brussel zal dienen te verschijnen. De algemene vergadering van de Hoge Raad voor de Justitie zal de administratieve toestand van het betrokken lid binnen de Hoge Raad voor de Justitie opnieuw beoordelen op 12 februari 2014.

  • Reacties(0)//www.kristienvanvaerenbergh.be/#post336