Door de ogen van Kristien

Door de ogen van Kristien

Over deze blog


Kristien Van Vaerenbergh:

Federaal volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid in Lennik

Criteria voor benoeming adkunct-arbeidsauditeur te Brussel

Mondelinge vragenGeplaatst door Kristien Van Vaerenbergh 19 mrt, 2014 16:21:39
Commissie Justitie: 12 februari 2014

Vraag aan Annemie Turtelboom, Minister van Justitie

In het arrondissement Brussel is een arbeidsauditeur benoemd. Deze topjob is exclusief voorbehouden aan een Franstalige.
Daarbij moet men dan in principe een adjunct aanduiden die normalerwijze Nederlandstalig is. Wie in aanmerking wil komen voor deze functie moet eerste subsituut zijn.
Naar verluidt is de vacature voor adjunct-arbeidsauditeur nog niet ingevuld.

1. Is de positie reeds vacant verklaard? Wanneer wordt er een benoeming verwacht?
2. Wat zijn de criteria om benoemd te worden tot adjunct arbeidsauditeur? Aan welke voorwaarden moet iemand voldoen? Wie neemt de uiteindelijke beslissing?
3. Wat zijn de criteria om tot 1ste substituut benoemd te worden? Speelt taal een rol?
4. Wanneer vonden de laatste taalexamens plaats? Wanneer is de eerstvolgende examensessie?

Antwoord (samenvatting op basis van het Integraal Verslag van De Kamer):

Het mandaat van adjunctarbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat te Brussel is voorzien in artikel 152 van het Gerechtelijk Wetboek, zoals het werd aangevuld bij artikel 18, 2° van de wet van 19 juli 2012 betreffende de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel. In toepassing van artikel 61 van de voornoemde wet wordt het adjunct-mandaat vacant de dag bedoeld in artikel 61 van de voornoemde wet van 19 juli 2012. De arbeidsauditeur van Brussel wordt bijgestaan door de eerste substituut met als titel adjunctarbeidsauditeur van Brussel. In toepassing van artikel 259quinquies, 2° van het Gerechtelijk Wetboek wordt hij door de Koning aangewezen op voordracht door de korpschef van twee kandidaten, indien voorhanden.

In toepassing van artikel 43, § 4quater, tweede lid van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken moet de adjunct-arbeidsauditeur van Brussel bovendien aan de hand van zijn diploma aantonen dat hij de examens van doctor, licentiaat of master in de rechten in het Nederlands heeft afgelegd en moet hij aantonen dat hij over een grondige kennis van het Frans beschikt, overeenkomstig artikel 43quinquies, § 1, vierde lid.

In toepassing van artikel 193 van het Gerechtelijk Wetboek moet dekandidaat voor de functie van eerste substituut sedert ten minste drie jaar het ambt van substituut-arbeidsauditeur bij hetzelfde rechtscollege uitoefenen.

Het laatste taalexamen georganiseerd voor licentiaten in de rechten, de tweede sessie van 2013, is op 27 januari 2014 gesloten. Het proces-verbaal moet mij binnen enkele dagen worden betekend. De taalexamens voor 2014 zijn vastgelegd op 31 maart 2014 voor de eerste sessie en 29 september voor de tweede sessie.

  • Reacties(0)//www.kristienvanvaerenbergh.be/#post335