Door de ogen van Kristien

Door de ogen van Kristien

Over deze blog


Kristien Van Vaerenbergh:

Federaal volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid in Lennik

Verhoging rolrechten? Verschillende pistes liggen op tafel...

Mondelinge vragenGeplaatst door Kristien Van Vaerenbergh 19 mrt, 2014 16:15:00
Commissie Justitie: 12 februari 2014

Vraag aan Annemie Turtelboom, Minister van Justitie

U kreeg eind vorig jaar een brief van de Orde van Franstalige en Duitstalige advocaten. De brief hield verband met een mogelijke verhoging van de griffiekosten. Mogelijk worden de griffiekosten een de tweede keer deze legislatuur verhoogd. Begin dit jaar gebeurde dit al een eerste keer.
U sprak in de Senaat over verschillende hervormingsvoorstellen die in technische werkgroepen worden besproken.
Ik heb dan ook volgende vragen:

1) Wat zou de aanleiding zijn voor de verhoging van de griffiekosten?
2) Welke pistes/hervormingsvoorstellen onderzoekt u?
3) Hoeveel extra inkomsten werden gegenereerd door de vorige verhoging van de griffierechten? Hoeveel van dat geld stroomde terug naar justitie?
4) Vreest u niet dat deze eventuele tweede verhoging van de kosten voor het voeren van een proces, te samen met het invoeren van BTW op advocaten, de toegankelijkheid van justitie vermindert? Hoe wenst u deze maatregelen in te voeren en toch de toegankelijkheid maximaal te garanderen?

Antwoord (samenvatting op basis van het Integraal Verslag van De Kamer):

Er doen niet meer mensen een beroep op die rechtsbijstand, maar er worden gewoon meer zaken ingeleid. Vooral dat verklaart de stijging van het budget. Sommigen werpen de piste op om de griffierechten te verhogen, zodat extra budget vrijkomt voor pro Deo. Die vragen zijn op dit moment prematuur. Er liggen momenteel dan ook geen concrete pistes op tafel, laat staan dat er sprake van zou zijn dat het geld naar Financiën zou stromen.

Dit zijn pistes die worden gelanceerd en zoals altijd liggen er voortdurend verschillende pistes op tafel. Het is pas op het moment dat er een beslissing wordt genomen dat een bepaalde piste wordt geconcretiseerd.

  • Reacties(0)//www.kristienvanvaerenbergh.be/#post334