Door de ogen van Kristien

Door de ogen van Kristien

Over deze blog


Kristien Van Vaerenbergh:

Federaal volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid in Lennik

Commissie gerechtskosten onderbemand: 283 dossiers achterstand.

Mondelinge vragenGeplaatst door Kristien Van Vaerenbergh 19 mrt, 2014 16:05:49
Commissie Justitie: 28 januari 2014

Vraag aan Annemie Turtelboom, Minister van Justitie

De Commissie voor de Gerechtskosten doet als administratief rechtscollege uitspraak over beroepen ingesteld tegen beslissingen van de taxerende magistraat en de minister van Justitie betreffende het bedrag van de gerechtskosten. De Commissie doet onder meer uitspraak in geschillen over de vergoeding die in strafzaken wordt toegekend aan gerechtsdeskundigen.
De minister van Justitie benoemt de leden van de Commissie voor een termijn van twee jaar. De mandaten van de plaatsvervangende en effectieve voorzitter en leden van de Commissie in haar laatste samenstelling verstreken einde juli 2013. Tot op heden is er volgens mij nog geen benoemingsbesluit bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. De continuïteit van de rechtspraak komt dan ook in het gedrang.
Ik heb volgende vragen voor de minister:
1. Kan u meedelen waarom u de voorzitter(s) en de leden van de Commissie voor de Gerechtskosten nog niet kon benoemen?
2. Welke maatregelen zal u nemen om te voorzien in de benoeming van de voorzitters en de leden van de Commissie?
3. Wat is de omvang van de reeds opgelopen achterstand in de behandeling van de lopende en nieuwe zaken?
4. Welke maatregelen zal u nemen om deze achterstand weg te werken?

Antwoord (samenvatting op basis van het Integraal Verslag van De Kamer):

Een eerste oproep tot kandidaatstelling voor de leden van de commissie voor de gerechtskosten gebeurde op 3 juli 2013. Een aantal leden van de vorige commissie voor de gerechtskosten wensten immers hun mandaat niet te verlengen. Bij deze eerste oproep konden echter onvoldoende kandidaten in aanmerking worden genomen om de commissie opnieuw samen te stellen. Een nieuwe oproep heeft om die reden plaatsgevonden. De kandidaten moeten in principe voldoende kennis hebben van de materie van de gerechtskosten in strafzaken. Momenteel zijn er 205 Nederlandstalige en 78 Franstalige dossiers aanhangig bij de commissie voor de gerechtskosten.

De selectieprocedure werd opgestart om bijkomende secretarissen aan te stellen voor de commissie voor de gerechtskosten. Met behulp van deze secretarissen en een uitgebreide samengestelde commissie zal de achterstand kunnen worden weggewerkt. De eerste reden was dat onvoldoende kandidaten weerhouden werden. Daarom volgde een nieuwe oproep.

  • Reacties(0)//www.kristienvanvaerenbergh.be/#post333