Door de ogen van Kristien

Door de ogen van Kristien

Over deze blog


Kristien Van Vaerenbergh:

Federaal volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid in Lennik

BHV: extra politie nodig voor transport verdachten tussen parket (Asse) en onderzoeksrechter (Brussel).

Mondelinge vragenGeplaatst door Kristien Van Vaerenbergh 19 feb, 2014 12:24:37
Commissie Binnenlandse Zaken: 12 februari 2014

Vraag aan Joëlle Milquet, Minister van Binnenlandse Zaken

Het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde is nogal eigenaardig hervormd. Het parket werd gesplitst waardoor er een nieuw parket komt in Asse voor Halle-Vilvoorde. Daarnaast werden de rechtbanken ontdubbeld waardoor in een Nederlandstalige en een Franstalige afdeling met zetel in Brussel.
Concreet betekent dit dat het parket zich in Asse bevindt maar de onderzoeksrechter in Brussel.

Veronderstel dat de politie in pakweg Lennik een verdachte oppakt en hij voor verhoor wordt overgedragen aan het parket in Asse. Daar besluit het parket dat ze graag tot aanhouding zouden overgaan. Dus moet men met de opgepakte persoon verhuizen van Asse naar Brussel alwaar hij wordt voorgeleid voor de onderzoeksrechter.

Mijn vragen zijn nu de volgende
1. Moet de lokale politie beschikbaar blijven op het parket tijdens de ondervraging van de verdachte?
2. Wie is verantwoordelijk voor het transport van de verdachte van het parket in Asse naar de rechtbank in Brussel? Is dit de lokale politie of iemand anders?
3. Wie is verantwoordelijk voor het transport van de verdachte van Brussel naar de gevangenis indien de onderzoeksrechter besluit over te gaan tot aanhouding. Valt dit nog steeds onder de verantwoordelijkheid van de lokale politie?
4. Hoeveel extra manschappen voorziet u voor per politiezone (Zaventem, WOKRA, Rode, Beersel, Pajottenland, Dilbeek, TARL, AMOW, K-L-M, Druivenstreek, Vilvoorde-Machelen, Grimbergen, Halle, Sint-Pieters-Leeuw, KASTZE) om te voorzien in de extra tijdrovende last tengevolge de fysieke scheiding tussen het parket en de zetel van de onderzoeksrechter? Hoeveel manschappen werden intussen gerekruteerd?


Antwoord (samenvatting op basis van het Integraal Verslag van De Kamer):

Ingevolge artikel 23 van de wet op het politieambt staan de politiediensten in voor de bewaking van de personen die zij hebben aangehouden, en voor hun voorleiding bij de bevoegde magistraat in het eigen arrondissement of naar andere arrondissementen. Dat impliceert dus dat de lokale of federale politiedienst die de aanhouding heeft verricht, de verdachte voorleidt bij de onderzoeksrechter en in voorkomend geval overbrengt naar de gevangenis.

In alle gerechtelijke arrondissementen maakt die opdracht het voorwerp uit van een samenwerkingsakkoord tussen de betrokken efficiënt kan worden georganiseerd. Om tegelijk de werking van het nieuwe parket van Asse voor te bereiden, moet er dus een samenwerkingsakkoord worden gesloten tussen de betrokken lokale en federale politie van het nieuw gerechtelijk arrondissement.

De vijftien betrokken politiezones en de federale politie kunnen autonoom beslissen hoe zij de opdrachten ingevolge artikel 23 organiseren.lokale en federale politiediensten, waardoor die Wij zijn bij de federale politie en in overleg met de lokale politie bezig met onder andere een betere, aangepaste verdeling van de verschillende capaciteiten van eenheden op basis van onze huidige budgettaire enveloppe.

De volgende regering moet dringend de KULnorm aanpassen op basis van het nieuwe politionele landschap met de nieuwe arrondissementen. Voor de lokale politie moeten er aanpassingen gebeuren met betrekking tot de nieuwe instellingen, de nieuwe arrondissementen en het nieuwe parket in Asse. Daarom moeten wij inzetten op een verhoging van de capaciteit van de betrokken zones. Wij moeten zorgen voor een betere verdeling. Voor het jaar 2014 moeten wij dat doen met onze huidige enveloppe.

Wij zijn bezig met onderhandelingen met het Brusselse arrondissement voor het nieuwe arrondissement Halle-Vilvoorde met het oog op een betere verdeling van de verschillende eenheden.

We zullen binnenkort natuurlijk een beslissing nemen. Wij hebben nog twee maanden. Wij zijn bezig met onderhandelingen. Het is soms ingewikkeld bij Justitie. De verdeling tussen de nieuwe arrondissementen Halle-Vilvoorde en Brussel is ook een gevoelige materie. Wij zullen uiteraard erop toezien dat elke zone beschikt over een redelijke capaciteit. Wij zijn nu bezig met onderhandelingen. Daarom kan ik nog geen duidelijk antwoord geven.

  • Reacties(0)//www.kristienvanvaerenbergh.be/#post330