Door de ogen van Kristien

Door de ogen van Kristien

Over deze blog


Kristien Van Vaerenbergh:

Federaal volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid in Lennik

PC@Work: Justitie begint met verdeling verouderd computermateriaal.

Mondelinge vragenGeplaatst door Kristien Van Vaerenbergh 21 jan, 2013 11:59:19
Commissie Justitie: 12 december 2012

Vraag aan Annemie Turtelboom, Minister van justitie


Recentelijk herlanceerde u een oud pc-project genaamd PC@Work. Het project heeft letterlijk enkele jaren in de kast gelegen maar kon dan toch eindelijk van start gaan. Er zullen 6.000 Linux-machines en 11.500 Windows gestuurde computers worden uitgerold bij de verschillende diensten van Justitie en dit tegen eind 2014. Tijdens een plenaire tussenkomst, meldde u me reeds de uitrol in Turnhout, Charleroi en op het Federaal Parket.

1. Kan u een gedetailleerd uitrolschema weergeven, namelijk welke diensten, rechtbanken, parketten en gevangenissen op welk moment nieuwe apparatuur krijgen en om hoeveel toestellen dit dan gaat?
2. Welke firma is verantwoordelijk voor de uitrol? Hoeveel wordt hiervoor betaald? Welk departement binnen Justitie verzorgt de opvolging van deze uitrol en het beheer van de hieraan verbonden kosten?
3. Deze uitrol is eigenlijk een oud plan dat met vertraging wordt uitgevoerd. De computers werden echter al enkele jaren geleden aangekocht en dienden dus tussentijds gestockeerd te worden.
a. Hoeveel bedroegen de opslagkosten voor dit materiaal in 2011?
b. Hoeveel werd dit jaar al betaald?
c. Hoeveel is er gebudgetteerd voor 2012, 2013 en 2014?
4. Zijn de pc's intussen niet verouderd? of zullen deze niet verouderd zijn in 2014, vier jaar na de aankoop?


Antwoord (samenvatting op basis van het Integraal Verslag van De Kamer):

Het uitrolschema voor het project PC@Work ziet er als volgt uit: voor de rechterlijke orde, eerste onderzoeksrechters en hun kabinetten zijn er ongeveer 500 computers. Tegelijkertijd krijgt een eerste groep van vijf rechtbanken van eerste aanleg, parketgriffie en magistraten van Antwerpen, Mechelen, Bergen, Namen en Doornik ongeveer 1 500 computers. Vervolgens krijgt een tweede groep van zes rechtbanken van eerste aanleg, parketgriffie en magistraten van Brussel, Nijvel, Leuven, Tongeren, Hasselt en Dinant ook 1 500 computers. De derde en laatste groep van 14 rechtbanken van eerste aanleg van onder andere Gent, Luik, Dendermonde, Ieper, Kortrijk, Brugge, Veurne, Eupen, Verviers, Hoei, Aarlen, Marche-en- Famenne en Neufchâteau krijgen ongeveer 1 000 computers.

Daarna volgen de politierechtbanken, de arbeidsrechtbanken en de arbeidsauditoraten, de handelsrechtbanken, de hoven van beroep en hun algemene parketten, en ten slotte de vredegerechten. Voor de FOD Justitie en haar diensten komen daar nog bij: de diensten van de Voorzitter, de centrale directie van de Penitentiaire Instellingen, Gevangenissen en Bijhorende Diensten, goed voor 3 000 computers, de algemene directie Wetgeving, het directoraat-generaal Rechterlijke Orde, de stafdiensten en de centrale diensten P&O, Budgetbeheerscontrole en Logistiek. Vervolgens zijn er nog de commissies en de gekoppelde diensten van de FOD Justitie zoals het NICC en de diensten van Het Belgisch Staatsblad. Momenteel is Microsoft verantwoordelijk tot eind 2012. Voor de verdere uitrol wordt momenteel een lastenboek opgemaakt en zal de aanbesteding gebeuren voor de werken tot eind 2014. Het budget van Microsoft tot het einde van dit jaar bedraagt meer dan 1 miljoen euro, exclusief btw. Op 20 juli 2012 gaf de Ministerraad zijn principiële goedkeuring voor een vervolgbudget van ongeveer 6 miljoen euro, inclusief btw.


De stafdiensten, ICT en de dienst Budgetopvolging verzorgen de opvolging van de uitvoering en van het ermee gepaard gaande budget. Deze uitrol is effectief een jarenoud plan, maar dit wil niet zeggen dat er met dit plan intussen niets is gebeurd. Het is een plan dat kampt met een vertraging in de uitvoering. De computers werden jaren geleden niet aangeschaft. Ze worden geleidelijk aan besteld naarmate zij worden uitgeleverd aan de gebruikers. De configuraties van deze pc’s worden bij elke bestelling geactualiseerd. Dit betekent dat er geen opslagkosten zijn en dat de pc’s geactualiseerde configuraties zijn.

Tijdens de uitrol van PC@Work wordt telkens een gebruikersopleiding van ongeveer een halve dag gegeven om de gebruikers wegwijs te maken in Windows 7 en in het pakket Microsoft Office 2010. Deze opleiding vindt steeds plaats in kleine groepen, met dezelfde inhoud en dezelfde presentatie. Het effectief gebruik wordt niet expliciet onderzocht maar kan wel worden nagegaan via de beheersplatformen van de pc’s. De ons bekende klachten zijn de volgende. Voor de laptops van de magistraten is er een gebrek aan functies inzake speech to text en printing.

De bestellingen voor deze soft- en hardware zijn door de Inspectie van Financiën on hold gezet maar zullen begin volgend jaar opnieuw voorgelegd en normaal gezien zeker gedeblokkeerd worden. De huidige laptops van magistraten zijn uitgerust met Windows XP. De upgrade naar Windows 7 is gepland tijdens de uitrol. Alle nieuwe pc’s zullen worden uitgerust met Windows 7 en Microsoft Office 2010. Daarnaast zullen alle courante bedrijfsapplicaties geïnstalleerd kunnen worden. Na de installatie zullen verdere upgrades centraalworden gestuurd, wat een groot verschil is met vandaag, omdat de upgrades nu manueel, bijna pc per pc, moeten worden uitgevoerd. Later zal dit ook gedurende de nacht kunnen gebeuren voor alle pc’s. De installatie van eigen software is wegens het belang van het beheer, de compatibiliteit en de security niet mogelijk voor de gebruiker. Dit is een gangbare praktijk in professionele omgevingen.

Wij willen bovendien vermijden dat er software wordt geïnstalleerd zonder de noodzakelijke licenties. Vaak gaat het daarbij immers om software die voor persoonlijk gebruik wel gratis is, maar niet in een professionele context.

Usb-printers waarvan de servers aanwezig zijn in het besturingssysteem kan men zelf aansluiten. De stafdienst ICT zal ook investeren in compatibele printer-scannercombinaties voor de thuiswerkplek van de magistraten. De installatie van Windows 7 en alle voor de laptops noodzakelijke hard- en software wordt projectmatig voorbereid. De opstart is gepland voor 2013.

  • Reacties(0)//www.kristienvanvaerenbergh.be/#post249