Door de ogen van Kristien

Door de ogen van Kristien

Over deze blog


Kristien Van Vaerenbergh:

Federaal volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid in Lennik

Personeelssituatie in Brusselse rechtbanken.

Mondelinge vragenGeplaatst door Kristien Van Vaerenbergh 05 jun, 2012 14:15:23

Commissie Justitie: 14 mei 2012
Vraag aan Annemie Turtelboom, minister van Justitie

Tot op heden is het mij ondanks alle vorige mondelinge en binnen de termijn onbeantwoorde schriftelijke vragen die ik u stelde, nog steeds niet duidelijk geworden wat de personeelssamenstelling op de Brusselse griffies nu precies is.

Mijn vraag beslaat enkel de bestaande toestand en niet een toekomstige situatie. Ik ben van mening dat bij een moderne justitie een goed personeelsbeleid hoort en dat een goed personeelsbeleid begint bij het kennen van de sociale balans.

Mevrouw de Minister,
1. Per Brusselse rechtbank, hoeveel personeelsleden werken er?
2. Kunt u de onder 1 opgegeven aantal opsplitsen naar geslacht, type contract (bepaalde duur/onbepaalde duur), arbeidstijd (voltijds/deeltijds), dienstverband (statutair/contractueel) en taalrol?
3. Welk type diploma (universitair, enz.) hebben de personeelsleden en in welke taal werd dit diploma behaald?
4. Wat is de gemiddelde anci├źnniteit op deze griffie?


Antwoord (samenvatting op basis van het Integraal Verslag van De Kamer):

Deze vraag mocht niet worden gesteld omdat ze te duidelijk aantoont hoe nadelig de BHV-deal is voor de Nederlandstaligen bij de Brusselse rechtbanken. De cijfers werden echter grotendeels daags nadien gepubliceerd in de pers.

Zie hiervoor een andere vraag die de week nadien werd gesteld:

Mondelinge vraag personeelssituatie Brusselse griffies.

  • Reacties(0)//www.kristienvanvaerenbergh.be/#post194