Door de ogen van Kristien

Door de ogen van Kristien

Over deze blog


Kristien Van Vaerenbergh:

Federaal volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid in Lennik

Persbericht: 900 magistraten zetelen in 300 adviesraden of commissies.

PersberichtenGeplaatst door Kristien Van Vaerenbergh 05 jun, 2012 14:04:02

Ongeveer 900 magistraten zetelen deeltijds in de meer dan 300 adviesraden. Dat blijkt uit het antwoord op een schriftelijke vraag die N-VA-kamerlid Kristien Van Vaerenbergh stelde aan Minister van Justitie Annemie Turtelboom. Het N-VA-kamerlid pleit voor een doorlichting: “Er zijn commissies waar magistraten noodzakelijk zijn. Sommige commissies zijn overbodig geworden en kunnen worden afgeschaft. Nog andere commissies kunnen ook verder zonder magistraten.”

Vijfentwintig magistraten werken voltijds voor een adviesorgaan binnen het domein justitie. Ze werken bijvoorbeeld voor de Hoge Raad voor de Justitie, de privacycommissie, het Centraal Orgaan voor Inbeslagname en Verbeurdverklaring, de Commissie voor Kansspelen of de Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde. Van Vaerenbergh vindt de inzet van magistraten in voornoemde commissies zeker te verantwoorden, maar dat kan volgens haar niet gezegd worden van alle 300 commissies waarbinnen de ongeveer 900 magistraten zetelen.

Ze bestudeerde de lijst van commissies en stelt vast dat die niet allemaal even nuttig zijn: “Er bestaan nog steeds 3 commissies die zich bezighouden met het Phenix-project. Dit project moest de justitie informatiseren. Het is geflopt en intussen opgedoekt. De regering beloofde maanden geleden de commissies op te doeken. Dit is echter nog niet gebeurd.”

Opvallend is ook dat veel commissies zich buiten het veld van justitie bevinden. Kristien Van Vaerenbergh: “Vaak worden magistraten gevraagd om te zetelen in tuchtraden maar er zijn ook magistraten actief in commissies waar de link met justitie niet zo duidelijk blijkt. Zo zetelen er magistraten in de commissie voor opiniepeilingen of de ‘Association belge francophone des cinémas d’art et d’essai’. Is het niet nodig te evalueren of de inzet van magistraten in dit soort commissies wel nuttig is?”

Uit het antwoord blijkt ook dat het in de praktijk niet meer zo evident is om magistraten te vinden die bereid zijn deel uit te maken van een commissie. Aan de basis hiervan liggen de hoge werkdruk en de vaak lage vergoeding. Daarom wordt indien er meerdere kandidaten zijn de voorrang gegeven aan in ruste gestelde magistraten of magistraten die geen gerechtelijke achterstand kennen. Korpschef worden uitgesloten van deelname aan commissies.

Kristien Van Vaerenbergh: “Als men streeft naar een efficiëntere justitie moet men de middelen zo juist mogelijk inzetten. Minister Turtelboom kan dus best starten met orde op zaken te stellen in de wildgroei aan commissies waaraan magistraten deelnemen.” Van Vaerenbergh zal de minister tevens verder ondervragen over de budgettaire impact die de veelheid aan commissies waarin magistraten zetelen met zich meebrengt.

  • Reacties(0)//www.kristienvanvaerenbergh.be/#post191