Door de ogen van Kristien

Door de ogen van Kristien

Over deze blog


Kristien Van Vaerenbergh:

Federaal volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid in Lennik

Waar komt het nieuwe parket van Halle-Vilvoorde?

Mondelinge vragenGeplaatst door Kristien Van Vaerenbergh 05 jun, 2012 13:54:35

Commissie Financiën: 22 mei 2012
Vraag aan Servais Verherstraeten, staatssecretaris voor de regie der gebouwen

Meneer de Staatssecretaris,

Het wetsvoorstel met betrekking tot de splitsing van gerechtelijk arrondissement Brussel- Halle- Vilvoorde bevat de oprichting van een parket voor Halle- Vilvoorde.

Kan U ophelderen op welke locatie dit parket zal voorzien worden? Zo nog geen definitieve beslissing hierover genomen werd, wanneer zal dit beslist worden?
Welke locaties komen hiervoor in aanmerking? Aan welke technische voorwaarden dient een geschikte locatie te voldoen? Welke gemeenten zijn bereid over te gaan tot huisvesting van dit nieuwe parket? Welke locatie zou volgens U het meest geschikt zijn, rekening houdend met het noodzakelijk heen – en weerverkeer van en naar de Correctionele Rechtbank te Brussel?


Antwoord (samenvatting op basis van het Integraal Verslag van De Kamer):

Het definitief akkoord voor de zesde staatshervorming van 11 oktober 2011 stelt dat het gerechtelijk arrondissement van Brussel zal worden hervormd. Meer bepaald zal het parket worden gesplitst in een parket van Brussel, bevoegd voor het grondgebied van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en een parket van Halle-Vilvoorde, bevoegd voor het grondgebied van Halle-Vilvoorde.

Twee gemeenten hebben hun kandidatuur ingediend, met name Vilvoorde en Asse. Deze kandidaturen worden momenteel samen met Justitie onderzocht. Het is immers een gedeelde verantwoordelijkheid. Het is de bedoeling dat Justitie, samen met de Regie, heel binnenkort het dossier ter beslissing zal voorleggen.

Voor de Regie der Gebouwen is het van primordiaal belang om snel de locatie te bepalen waar het parket Halle-Vilvoorde zal komen. Er is immers nog tijd nodig om alles operationeel te krijgen. Er moet hierbij rekening worden gehouden met procedures, vergunningstermijnen, overheidsopdrachten, uitvoeringstermijn bouwwerken, enzovoort.

De realisatietermijn voor dit project is beperkt, wat sowieso al een invloed heeft op de keuze van de site. De Regie besteedt daaraan de nodige aandacht.

Zoals u terecht opmerkte, spelen ook andere omgevingsfactoren een rol in de afweging, bijvoorbeeld de afstand tot het centrum van Brussel en de mobiliteit teneinde de verplaatsingen van magistraten en/of dossiers tot het strikte minimum te beperken wat tijdsduur betreft.

  • Reacties(0)//www.kristienvanvaerenbergh.be/#post189