Door de ogen van Kristien

Door de ogen van Kristien

Over deze blog


Kristien Van Vaerenbergh:

Federaal volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid in Lennik

Veiligheid Brussels justitiepaleis: RGB voert aanbevelingen niet uit.

Mondelinge vragenGeplaatst door Kristien Van Vaerenbergh 05 jun, 2012 13:52:46

Commissie Financiën: 22 mei 2012
Vraag aan Servais Verherstraeten, staatssecretaris voor de regie der gebouwen

Meneer de Staatssecretaris,

Vorige maand kwam de veiligheidssituatie van het justitiepaleis te Brussel opnieuw in het nieuws naar aanleiding van een bommelding. Ik ondervroeg hierover zeer recent de minister van justitie en zij meldde mij dat van de 30 aanbevelingen volgend uit een audit gedaan in mei 2010, nog geen enkele is uitgevoerd. Ook zou de brandweer het niet haalbaar achten het justitiepaleis te inspecteren.
Na de brandstichting in januari werd er zoals gebruikelijk veel aangekondigd. U kondigde een nieuwe studie aan.
Ik heb volgende vragen voor u:
1. Waarom is er op het terrein nog steeds geen enkele van de 30 aanbevelingen uitgevoerd?
2. Waarom acht de brandweer een inspectie niet haalbaar? Heeft u hier begrip voor?
3. Hoe ver staat de studie die u zelf aankondigde? Wat zijn de resultaten? Welke concrete acties bevat uw studie om de veiligheid te verhogen en wanneer worden ze op het terrein uitgevoerd?
4. Welk budget voorziet u voor het uitvoeren van de noodzakelijke maatregelen?


Antwoord (samenvatting op basis van het Integraal Verslag van De Kamer):

De 30 aanbevelingen waarnaar u verwijst zijn het resultaat van een audit met als doel een eerste actieplan of stappenplan op te stellen voor het opmaken van een volwaardig evacuatieplan. Vermits het om een stappenplan gaat, dienen eerst bepaalde zaken te worden uitgevoerd vooraleer andere kunnen worden opgestart zoals de noodverlichting op de nieuwe evacuatiewegen pas kan worden aangepast wanneer de nieuwe evacuatiewegen gerealiseerd zijn. Tevens gaat aan het uitvoeren van een aantal maatregelen heel wat studiewerk vooraf, bijvoorbeeld de studie van de compartimentering. Met een aantal van deze aanbevelingen of met de studie ervan werd wel degelijk gestart. Zo starten in juni werken voor het vrijmaken van een gang waar nu de griffie van de jeugdrechtbank van het hof van beroep zijn burelen heeft en die als evacuatieweg moet kunnen dienen.

Daarnaast werden ook offertes gevraagd voor het opstellen van een voorontwerp voor een brandmeldsysteem. De studie voor de bepaling van de evacuatiewegen en het voorontwerp van het brandmeldsysteem zal eerstdaags worden besteld. De resultaten hiervan kunnen in augustus worden verwacht.

Tot slot kan ik nog vermelden dat de realisatie van een aantal aanbevelingen onder de bevoegdheid van de bezettende dienst, in casu Justitie, valt zoals het samenstellen van het crisisteam, het samenstellen van interne brandploegen, het opmaken van een intern noodplan. In het kader van de aanvraag tot het bekomen van een milieuvergunning werden door de brandweer in 2009 en 2010 verschillende bezoeken aan het Justitiepaleis gebracht.

Het Justitiepaleis kan echter niet als een courant bureaugebouw worden beschouwd, gelet op de vormgeving, de functie en de specifieke eisen inzake beveiliging.

Het is derhalve niet correct te zeggen dat de brandweer geen advies wil geven, maar wel dat vooraleer een sluitend advies kan worden geformuleerd een procedure moet worden afgesproken tussen zowel de gebruikers, de Regie der Gebouwen en de brandweer. Ook het bureau dat destijds de vermelde audit heeft uitgevoerd, zal hierbij worden betrokken. Deze aanpak werd trouwens bevestigd in een recent schrijven van de brandweer aan de Regie der Gebouwen. Er was met de brandweer en met Justitie nog een overlegvergadering op 1 maart 2012.

Ondertussen zijn ze tevens bereid om technisch advies te geven bij specifieke vragen en mee te werken aan het uitwerken van verdere dringende maatregelen en plannen. Voor de eerste studie werd in een budget van 20 000 euro voorzien. Een totaal budget voor alle te nemen maatregelen en uit te voeren werken kan zonder de verdere uitwerking van deze dossiers nog niet worden opgesteld. Voor alle werken in verband met de veiligheid zal prioritair in de nodige kredieten worden voorzien.

  • Reacties(0)//www.kristienvanvaerenbergh.be/#post188