Door de ogen van Kristien

Door de ogen van Kristien

Over deze blog


Kristien Van Vaerenbergh:

Federaal volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid in Lennik

Wetsvoorstel: Maak vrederechter bevoegd voor disputen over gas-, elektriciteits- of telecomfactuur.

WetsvoorstellenGeplaatst door Kristien Van Vaerenbergh 12 okt, 2011 11:27:06
Onderwerp:
Disputen over gas-, elektriciteits- of telecomfactuur moeten worden beslecht door de vrederechter.

Auteurs:
Becq | Terwingen | Verherstraeten | Brotcorne | Landuyt | Van Hecke | Van Vaerenbergh | Lahaye-Battheu | De Clercq

Korte inhoud:
De indieners van dit wetsvoorstel vinden de vrederechter de meest geschikte rechter inzake armoedebestrijding. Daarom maken zij hem/haar bevoegd inzake geschillen tussen nutsbedrijven en consumenten. Dit ongeacht het bedrag van de vordering.

Meer informatie vind je op de website van De Kamer.

  • Reacties(0)//www.kristienvanvaerenbergh.be/#post96

Wetsvoorstel: Een aparte rol voor de collectieve schuldenregeling.

WetsvoorstellenGeplaatst door Kristien Van Vaerenbergh 12 okt, 2011 11:23:33
Onderwerp:
Een aparte inschrijvingsrol voor collectieve schuldenregelingen binnen de arbeidsrechtbanken.

Auteurs:
Becq | Brotcorne | Déom | Lahaye-Battheu | Van Vaerenbergh | Terwingen | Verherstraeten

Korte inhoud:
Dit wetsvoorstel strekt ertoe een bijzondere rol op te richten voor de vorderingen op verzoekschrift voor wat betreft de collectieve schuldenregeling. Het doel is te komen tot een heldere en meer uniforme praktijk op de griffies.

Meer informatie vind je op de website van De Kamer.

  • Reacties(0)//www.kristienvanvaerenbergh.be/#post95

Wetsvoorstel: Taalgebruik hypotheekregister onroerende zakelijke rechten.

WetsvoorstellenGeplaatst door Kristien Van Vaerenbergh 04 okt, 2011 21:59:57
Onderwerp:
Overschrijving onroerende zakelijke rechten in hypotheekregister moeten gebeuren in de taal van het taalgebied.

Auteurs:
Smeyers | Van Vaerenbergh | Weyts | Sminate | Demol | Francken | Van Moer

Korte inhoud:
De overdracht van onroerende zakelijke rechten moet momenteel niet worden overgeschreven in het hypotheekregister in de taal van het taalgebied van de
plaats van het onroerend goed. Dit wetvoorsel strekt ertoe een dergelijke verplichting in te voeren.

Meer informatie vind je op de website van De Kamer.

  • Reacties(0)//www.kristienvanvaerenbergh.be/#post92

Wetsvoorstel: Voor transparantere koninklijke dotaties.

WetsvoorstellenGeplaatst door Kristien Van Vaerenbergh 04 okt, 2011 21:56:51
Onderwerp:
Meer transparantie nodig voor de dotaties aan de koninklijke familie (en de Civiele Lijst).

Auteurs:
Francken | Jambon | Van Esbroeck | Luykx | Van Vaerenbergh | Dumery | Vandeput | Maertens | Weyts | Sminate

Korte inhoud:
De indieners van dit wetsvoorstel menen dat de dotatie van de Civiele Lijst en de dotaties aan de leden van de koninklijke familie onvoldoende transparant zijn.
Daarom stellen zij een duidelijke regeling voor wat de bezoldiging van de leden van de koninklijke familie betreft.

Meer informatie vind je op de website van De Kamer.

  • Reacties(0)//www.kristienvanvaerenbergh.be/#post91

Wetsvoorstel:Vastlegging termijn algemene vergadering VZW's.

WetsvoorstellenGeplaatst door Kristien Van Vaerenbergh 04 okt, 2011 10:07:48
Onderwerp:
Vastleggen termijn binnen dewelke de raad van bestuur van een VZW moet samenkomen na samenroeping door ten minste één vijfde van de leden.

Auteurs:
Uyttersprot | Degroote | Demir | Van Vaerenbergh | Wouters

Korte inhoud:
Ons land telt duizenden verenigingen zonder winstoogmerk. De wet bepaalt dat één vijfde van de leden de bijeenroeping van de Algemene Vergadering kan vragen. Zij voorziet echter in geen termijn waarbinnen dit moet gebeuren en voorziet in geen straf bij het niet uitvoeren van deze beslissing. Dit wetsvoorstel strekt ertoe deze leemte in te vullen.

Meer informatie vind je op de website van De Kamer.

  • Reacties(0)//www.kristienvanvaerenbergh.be/#post89

Wetsvoorstel: Een betere controle op vastgoedmanagement.

WetsvoorstellenGeplaatst door Kristien Van Vaerenbergh 04 okt, 2011 10:05:53
Onderwerp:
Een betere en doorzichtigere controle op vastgoedmanagement.

Auteurs:
Van der Auwera | Lahaye-Battheu | Schiltz | Terwingen | Van den Bergh | Van Vaerenbergh | Verherstraeten

Korte inhoud:
Dit voorstel regelt een adequater en transparanter optreden tegen vastgoedmakelaars, vastgoedbeheerders en syndici die hun opdracht niet naar behoren vervullen.

Meer informatie vind je op de website van De Kamer.

  • Reacties(0)//www.kristienvanvaerenbergh.be/#post88

Wetsvoorstel: Verbod op belspelletjes.

WetsvoorstellenGeplaatst door Kristien Van Vaerenbergh 04 okt, 2011 10:02:54
Onderwerp:
Een verbod op belspelletjes op televisie.

Auteurs:
Smeyers | Jambon | Maertens | Dedecker | Bracke | De Wit | Van Vaerenbergh

Korte inhoud:
De praktijk toont aan dat het niet mogelijk is deelnemers aan zogenaamde “belspelletjes” afdoende te beschermen tegen misbruik.
Dit voorstel heeft dan ook tot doel deze spelletjes te verbieden.

Meer informatie vind je op de website van De Kamer.
Een aanvullend wetsvoorstel (aanpassing wet kansspelcommissie) vind je hier.

  • Reacties(0)//www.kristienvanvaerenbergh.be/#post87

Wetsvoorstel: Elektronisch bieden bij een openbare verkoop.

WetsvoorstellenGeplaatst door Kristien Van Vaerenbergh 27 sep, 2011 10:32:57
Onderwerp:
Bij een openbare verkoop van gebouwen of gronden moet het mogelijk zijn een elektronisch bod uit te brengen.

Auteurs:
Smeyers | Bracke | De Wit | Van Vaerenbergh

Korte inhoud:
Dit wetsvoorstel creëert de mogelijkheid om op elektronische wijze te bieden in een openbare verkoop van onroerende goederen. Dit gebeurt binnen een duidelijk gedefinieerd wettelijk kader dat een maximum van waarborgen zal bieden zowel ten behoeve van de kandidaat-koper als van de verkoper.

Meer informatie vind je op de website van De Kamer.

  • Reacties(0)//www.kristienvanvaerenbergh.be/#post86
Volgende »