Door de ogen van Kristien

Door de ogen van Kristien

Over deze blog


Kristien Van Vaerenbergh:

Federaal volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid in Lennik

Belgische Staat betaalt ruim 2 miljoen euro voor vasthouden onschuldige verdachten.

Schriftelijke vragenGeplaatst door Kristien Van Vaerenbergh 21 nov, 2011 15:15:39

De Belgische Staat keerde de afgelopen vijf jaar 2.110.535,86 euro uit aan burgers die in afwachting van hun proces werden opgesloten maar later de vrijspraak bekwamen. Dit blijkt uit cijfers die federaal kamerlid Kristien Van Vaerenbergh (N-VA) opvroeg bij de minister van justitie Stefaan De Clerck.

Van de 48.048 verdachten die in de periode 2006-2010 in voorlopige hechtenis zaten werd 91% ook effectief veroordeeld door de rechtbank. Slechts een klein percentage van 3,5% bekwam vrijspraak na een voorlopige hechtenis.

Burgers die na een voorlopige hechtenis vrijgesproken werden, kunnen hiervoor een schadevergoeding aanvragen bij de minister van justitie. Deze schadevergoeding is een compensatie voor zowel het mentale leed van de onterecht vastgehouden persoon, alsook voor het verlies van inkomsten tijdens gevangenschap. Van alle ingediende aanvragen voor schadevergoeding werd net geen 60% ook effectief toegekend.

In totaal keerde de Belgische Staat zo de afgelopen vijf jaar 2.110.535,86 euro uit aan 314 personen die onterecht van hun vrijheid werden beroofd, hetzij 6.721,45 euro per persoon.

  • Reacties(0)//www.kristienvanvaerenbergh.be/#post117

Aantal controles op nachtwinkels door de economische inspectie.

Schriftelijke vragenGeplaatst door Kristien Van Vaerenbergh 06 jun, 2011 14:15:48
Schtiftelijke Vraag aan Vincent Van Quickenborne, Minister van Ondernemen:


Ook nachtwinkels dienen zich te houden aan wetten en reglementeringen:
• Wet op de openingsuren van 10 november 2006
• Wet op de marktpraktijken van 6 april 2010

De economische inspectie staat in voor de controle van deze wetten.
Graag had ik volgende cijfers bekomen per arrondissement:

1. Hoeveel controles (inclusief controle opvolging eerdere inbreuken) op nachtwinkels vonden er plaats in 2010?
2. Hoeveel van de onder vraag 1 aangegeven controles waren opvolgingscontroles om te verifiëren dat aan eerder vastgestelde inbreuken was voldaan?
3. Hoeveel p.v.’s voor overtredingen werden opgesteld tegen nachtwinkels in 2010? Wat waren de voornaamste inbreuken?


Antwoord (integraal):

1. De Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de Federale Overheidsdienst Economie houdt enkel statistische gegevens bij over het globale aantal in het ganse land uitgevoerde controles.
In dit verband kan ik het geachte lid meedelen dat er in 2009 470 controles op nachtwinkels plaatsvonden. De cijfers voor 2010 zijn nog niet beschikbaar.
2. De voormelde statistische gegevens maken geen onderscheid tussen aanvankelijke en opvolgingscontroles.
3. a) Voor het jaar 2009 werden er door de Algemene Directie Controle en Bemiddeling 8 processen-verbaal van waarschuwing en 50 processen-verbaal opgesteld.
b) De overtredingen die door de Algemene Directie Controle en Bemiddeling werden vastgesteld, hadden voornamelijk betrekking op het niet respecteren van de openingsuren (bijvoorbeeld: nachtwinkels die voor 18 uur open zijn of die 24 uur op 24 uur open zijn), het niet respecteren van de wekelijkse rustdag en in mindere mate op een gebrekkige prijsaanduiding.


Dit antwoord verscheen tevens in de pers.


Noot:

Op mijn blog vind je slechts een beperkt aantal schriftelijke vragen. Voor al mijn schriftelijke vragen check je best de website van De Kamer.

  • Reacties(0)//www.kristienvanvaerenbergh.be/#post51