Door de ogen van Kristien

Door de ogen van Kristien

Over deze blog


Kristien Van Vaerenbergh:

Federaal volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid in Lennik

N-VA–LENNIK² is de winnaar

Verkiezingen 2012Geplaatst door Kristien Van Vaerenbergh 09 nov, 2012 11:10:33

N-VA – LENNIK² is de onbetwistbare winnaar van de jongste gemeenteraadsverkiezingen. De partij drijft haar stemmenaantal (+ 5,85 %) en haar zetelaantal op (van 4 tot 7 gemeenteraadsleden).

Alle andere partijen laten pluimen, ondermeer ten voordele van N-VA – LENNIK².

· 1° de Open VLD van Irina De Knop verliest stemmen (- 1,4 %).

· 2° de CD & V van Heidi Elpers verliest als oppositiepartij en stemmen (- 2,8 %) en één gemeenteraadszitje. CD & V behoudt vier gemeenteraadsleden.

· 3° het Vlaams Belang van Joris Van Hauthem verliest én stemmen (- 6,1 %) en één zetel. Vlaams Belang houdt één zetel over.

· 4° Groen – SpA verliest én stemmen (-0,9 %) én haar enige zetel. Groen – SpA is dus niet meer vertegenwoordigd in de gemeenteraad.

· 5° LEF tenslotte behaalt 5,5 % van de stemmen en blijft zetelloos.

Welke lessen kunnen we trekken uit deze uitslag:

· 1° De Lennikenaren hebben duidelijk het geleverde werk van de uittredende meerderheid (Open VLD en N-VA – LENNIK²) onderschreven en gesteund. Samen behalen beide partijen 14 van de 19 te begeven gemeenteraadszetels.

· 2° De Lennikse kiezers appreciëren vooral het werk en gevoerd door de mandatarissen van N-VA – LENNIK² door deze partij massaal te ondersteunen zodat zij én haar stemmenaantal (+ 5,85 %) én haar zetelaantal (van 4 naar 7) sterk kon opdrijven.

· 3° De Lennikse kiezer apprecieerde blijkbaar minder de recente capriolen van Open VLD die in een aantal dossiers recentelijk haar houding wijzigde om zich te alligneren op de houding van haar toekomstige CD & V partner in de meerderheid. Daarenboven speelde de inwendige verdeeldheid deze partij parten. Ondanks haar stemmenverlies behoudt zij wel zeven gemeenteraadsleden.

· 4° De houding en politiek gevoerd door de CD & V mandatarissen zoals verwoord in gemeenteraad en hun verkiezingsprogramma inzake een aantal concrete dossiers (mobiliteit, windenergie, …) werd massaal afgekeurd door de Lennikse kiezer.

· 5° De Lennikse kiezer kiest duidelijk voor verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid van de Lennikse inwoners en heeft geen boodschap aan goedkope politieke standpunten die indruisen tegen het belang van de eigen inwoners.

· 6° Als oppositiepartij krijgt CD & V dan ook de rekening gepresenteerd door een verder verlies aan stemmen (- 2,8 %) en een verlies van één gemeenteraadszitje.

· 7° Door de N-VA – LENNIK² lijst tot de onbetwistbare overwinnaar van de gemeenteraadsverkiezingen te maken beloont de Lennikse kiezer N-VA – LENNIK² om het door haar tot op heden gevoerde consequente beleid.

Het programma van N-VA – LENNIK² wenste dit consequente beleid verder door te trekken in de toekomst met nadruk op:

1° een aangepaste mobiliteit ten voordele van de Lennikenaren en niet ten voordele van de niet-Lennikse autofanaten.

· 2° prioriteit aan de leefbaarheid van onze dorpskernen boven de snelheidsduivels uit andere gemeenten.

· 3° een aangepast parkeerbeleid.

· 4° een gedurfde politiek inzake energiebeleid die ten voordele komt van alle Lennikenaren én op milieu én op financieel vlak.

· 5° een groen en Vlaams Lennik.

Conclusie:

· 1° Twee partijen die de verkiezingen verloren (Open VLD en CD & V) vormen de nieuwe meerderheid.

· 2° CD&V van Heidi Elpers bekomt als verliezende partij met slechts vier gemeenteraadszetels drie mandaten (twee schepenen en de Ocmw-voorzitter).

· 3° Open VLD van Irina De Knop doet wel een zeer grote knieval : met zeven gemeenteraadsleden moet ze zich tevreden stellen met slechts drie mandaten in het College van Burgemeester en Schepenen.

· 4° Open VLD van Irina De Knop moet daarenboven het beleid dat ze twaalf jaar lang samen met N-VA LENNIK² voerde afzweren o.a. op gebeid van verkeersveiligheid en levenskwaliteit.

· 5° Open VLD van Irina De Knop heeft de CD & V strategie dienen te omarmen (minder verkeersveiligheid, minder leefbaarheid, minder visie op energiebevoorrading, …) m.a.w. minder Lennik, meer hogere belangen. Het is deze visie die nochtans door de Lennikse kiezer afgestraft werd in het kieshokje.

  • Reacties(0)//www.kristienvanvaerenbergh.be/#post213

Open brief aan alle inwoners van Lennik

Verkiezingen 2012Geplaatst door Kristien Van Vaerenbergh 16 okt, 2012 20:15:04

Goede buur, vriend, kennis en mede-inwoner van Lennik

Bedankt voor jullie stem.

Jullie hebben in grote getale jullie stem gegeven aan onze kartellijst N-VA – Lennikkwadraat en daar ben ik jullie, met al mijn vezels en uit de grond van mijn hart, heel erg dankbaar voor.

De verhouding tussen de partijen in Lennik is grondig gewijzigd. Met onze lijst N-VA – Lennikkwadraat halen we maar liefst 7 zetels, dat zijn er 3 meer dan in de lopende legislatuur. De Lijst van de burgemeester (VLD) verliest een significant aantal stemmen, maar weet toch 7 zetels te behouden. De CD&V krijgt ook een stevige tik want verliest wèl 1 zetel door groot stemmenverlies en houdt er dus slechts 4 over. In de marge houdt Vlaams Belang nog 1 van de 2 zetels over, Groen-sp.a en LEF mogen de volgende 6 jaar slechts vanop de bezoekersbanken toekijken. En daarmee is lang niet alles gezegd.

Ik blijf, denk ik, objectief als ik zeg dat de Lennikse kiezer een vrij duidelijk signaal heeft gegeven welk bestuur men wil. En dat komt neer op meer N-VA – Lennikkwadraat, minder VLD, en zeker geen CD&V. Helaas, dat krijgen ze niet want hoewel de VLD en CD&V een pak(je) voor de broek krijgen, luisteren naar de kiezer doen beide niet. Eerst massa’s huisbezoeken en veel zogezegd luisteren vòòr de verkiezingen, en dan vlak erna het tegengestelde doen van wat de mensen willen, dat is mijn conclusie. Ik kijk al uit naar hun bestuursovereenkomst. Hoeveel van hun beloftes zal nog overblijven?

En daarmee kijk ik ook uit naar de volgende bestuursperiode want we zullen stevig oppositie voeren. Stevig, maar constructief. Met onze grote en ervaren fractie zullen we elke beleidsbeslissing grondig bestuderen, evalueren en waar nodig bijsturen. Dat beloven we aan onze kiezers. Dat beloof ik. We luisteren en beloven niet alleen vòòr de verkiezingen maar vooral erna, wanneer het moet dus.

Kristien  • Reacties(2)//www.kristienvanvaerenbergh.be/#post212

Denkt-durft-doet

Verkiezingen 2012Geplaatst door Kristien Van Vaerenbergh 09 okt, 2012 17:02:41
Op 2 oktober, marktdag, hield de kartellijst N-VA – LENNIK KWADRAAT een ludieke actie, in aanwezigheid van verschillende kandidaten. Er was een stand met drie “voeldozen”, met daarop de woorden DENK – DURF – DOE . Wat verwijst naar de slogan van het kartel.

Je ziet niet wat erin zit, en moet dus durven tasten, om het te weten te komen. Volgens die symboliek van het durven, moet men ook voor Lennik een koers durven kiezen die Lennik vooruit helpt, die de algemene belangen van Lennik en de Lennikenaren dient. De lijst vraagt de Lennikse kiezers om goed na te denken bij hun stemkeuze “zodat ons bruisend Lennik niet in slaap valt na de gemeenteraadsverkiezingen!”

De voorwerpen in de dozen verwijzen naar goed en geïnformeerd denken (een folder die herinnert aan het in juni al voorgestelde verkiezingsprogramma), durven kiezen voor een hechte ploeg en beleid met pit (pikante rode pepers), en ten slotte aan deze keuze ook resultaat verbinden door iets te doen met z’n stemrecht, en kracht te geven aan wie Lennik positief vernieuwt (stempotloden). Zo verwijst N-VA – LENNIK² naar hun vele bestuursrealisaties die Lennik hebben doen heropleven en waar ze trots op zijn.

  • Reacties(0)//www.kristienvanvaerenbergh.be/#post209

Campagneteam N-VA Lennik in goede doen!

Verkiezingen 2012Geplaatst door Kristien Van Vaerenbergh 03 sep, 2012 11:42:52
De campagne is nu ook in Lennik begonnen. De plakploeg heeft de grote affiches op de borden geplakt en de borden werden nadien in Lennik verspreid. De groepsfoto toont alle kandidaten van de lijst N-VA-Lennik² samen met coach Etienne Van Vaerenbergh.


Bérénice Fries komt zichzelf tegen en vindt het goed!

  • Reacties(0)//www.kristienvanvaerenbergh.be/#post206