Door de ogen van Kristien

Door de ogen van Kristien

Over deze blog


Kristien Van Vaerenbergh:

Federaal volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid in Lennik

N-VA dient wetsvoorstel in voor statuut pleegzorg.

PolitiekGeplaatst door Kristien Van Vaerenbergh 13 nov, 2014 15:57:50

Vandaag start de week van de pleegzorg. Meer dan 5.000 pleeggezinnen zorgen elk jaar voor meer dan 6.000 pleegkinderen die tijdelijk in een ander gezin wonen omdat het thuis even niet meer lukt. Toch staan meer dan 400 kinderen op een wachtlijst voor een warme thuis. Daar wil de N-VA wat aan doen. Daarom hebben de Vlaams-Brabantse parlementsleden Kristien Van Vaerenbergh en Lorin Parys een duidelijk statuut voor pleegouders uitgewerkt. Ze deelden aan het station van Vilvoorde ook flyers uit om het probleem verder onder de aandacht te brengen.

Onduidelijke regels zijn een rem op aantal pleegouders
“Om meer Vlamingen pleegzorg te doen overwegen moet pleegzorg bekender worden,” zegt Kristien Van Vaerenbergh (federaal volksvertegenwoordiger, N-VA). “Maar het is minstens even belangrijk dat pleegouders weten waar ze aan toe zijn en dat die afspraken duidelijk vastliggen. Dat is vandaag niet het geval en dat is een rem op het aantal pleegouders,” stelt Lorin Parys (Vlaams volksvertegenwoordiger, N-VA) die het boek De Vergeetput schreef over het onderwerp.

Ouderlijk gezag, jeugdrechtbank en omgangsregeling
“Daarom hebben we een voorstel uitgewerkt waarbij pleegouders een duidelijk statuut krijgen. Zo willen we dat een deel van het ouderlijk gezag bij de pleegouders komt te liggen, dat pleegouders toegang hebben tot de jeugdrechtbank en dat ze recht hebben op een omgangsregeling als een pleegkind opnieuw bij zijn biologische ouders gaat wonen. Allemaal maatregelen die in het belang van het kind zijn. Ze zorgen immers voor een zo vlot mogelijke samenwerking tussen biologische ouders en pleegouders en voorkomen dat een affectieve band definitief verbroken wordt, “ stellen beide volksvertegenwoordigers.

Verlofregeling
De nood voor opvang van baby’s is erg hoog maar een aantal praktische bezwaren maakt het vinden van pleegouders moeilijk. Zo is het vinden van een plek in de crèche op heel korte termijn vaak onmogelijk en hebben pleegouders geen recht op een uitgebreide verlofregeling. “Daarom onderzoeken we hoe we een aangepaste verlofregeling voor pleegouders kunnen uitwerken. Het is immers belangrijk dat er voldoende tijd is om een affectieve band tussen pleegouders en pleegkind te scheppen dat plots in een nieuwe omgeving terecht komt,” zeggen Parys en Van Vaerenbergh.

N-VA legt deze week een voorstel neer in het federale parlement met een statuut voor pleegouders.  • Reacties(0)//www.kristienvanvaerenbergh.be/#post341

Aandacht schenken aan intrafamiliaal geweld.

PolitiekGeplaatst door Kristien Van Vaerenbergh 19 feb, 2014 12:29:27
Het aantal gevallen van intrafamiliaal geweld in de politieverslagen verbaast Theo Francken, burgemeester van Lubbeek. En dus vroeg hij bij minister van Justitie Annemie Turtelboom(Open VLD) de cijfers op. Hij was nog meer verbaasd toen hieruit bleek dat 77% van de tussen 2008 en 2012 geregistreerde processenverbaal (313.595 stuks) zonder gevolg werd geseponeerd.

Een deel van de seponeringen gebeurt dan wel wegens gebrek aan bewijs of omdat de zaak reeds is gereguraliseerd toch roept Theo samen met kamerlid Kristien Van Vaerenbergh, tevens voorzitter van de commissie Justitie, op om de nodige aandacht te schenken aan dit probleem.

Straffen is misschien niet steeds de oplossing, toch moet een straf mogelijk blijven als ultieme stok achter de deur als hulpverlening niet werkt. Want hulpverlening kan werken. Dat leert het Antwerps CO3 proefproject. Dit is een succesvol samenwerkingsverband tussen parket, politie, hulpverlening en de lokale besturen. Het project hielp reeds 166 gezinnen met herhaaldelijk familiaal geweld en wordt uitgebreid naar Mechelen en Hasselt.

  • Reacties(0)//www.kristienvanvaerenbergh.be/#post332

Bezoek aan de gevangenis van Marche-en-Famenne

PolitiekGeplaatst door Kristien Van Vaerenbergh 12 feb, 2014 11:29:09
Niets beter dan een bezoek op het terrein om de kennis bij te schaven. De kamercommissie justitie bezocht in januari de gevangenis van Marche-en-Famenne.

De nieuwe gevangenis van Marche-en-Famenne maakt deel uit van het Masterplan voor een gevangenisinfrastructuur in humane omstandigheden zoals goedgekeurd door de Federale Regering. Dit plan voorziet onder meer in de bouw van 4 nieuwe instellingen om soelaas te brengen voor het overbevolkingsprobleem in de Belgische gevangenissen.

De Regie der Gebouwen organiseerde een wedstrijd voor de bouw van de gevangenis van Marche-en-Famenne. Twaalf consortia namen deel. Het betrof een architecturale wedstrijd, met volgende evaluatie 50% prijs en 50% kwaliteit van gebouw, architectuur, organisatie (vb. optimale plaatsing keuken zodat warme maaltijden kunnen geleverd worden.) Ook duurzaamheid was een issue.

Het consortium Eiffage won het contract. Dit loopt over periode van 25 jaar. Na 25 jaar zal de gevangenis worden overgeleverd aan de overheid. In tussen tijd worden er controles uitgevoerd mbt de staat van gebouw, slijtage…

De gevangenis van Marche-en-Famenne is een hypertechnologische gevangenis. Er zijn 460 camera's, ook infrarood-camera’s en de elektriciteitskabels met een capaciteit van 10.000 volt zijn speciaal ontworpen dat ze nooit levensgevaarlijk zijn.

De huidige bezetting is 250 gevangenen waaronder 7 vrouwen.

Op de foto: Kristien samen met fractiemedewerker Séverine.

  • Reacties(0)//www.kristienvanvaerenbergh.be/#post328

Kristien op Ring TV over werklastmeting BHV (24 oktober 2013)

PolitiekGeplaatst door Kristien Van Vaerenbergh 25 okt, 2013 19:48:27


  • Reacties(0)//www.kristienvanvaerenbergh.be/#post318

Kristien in het VRT-Journaal over initiatief excuses voor executies en oneerlijk proces

PolitiekGeplaatst door Kristien Van Vaerenbergh 22 okt, 2013 15:18:11


  • Reacties(0)//www.kristienvanvaerenbergh.be/#post314

N-VA-Lennik² tegen huidige plannen bewonerskaart.

PolitiekGeplaatst door Kristien Van Vaerenbergh 21 okt, 2013 15:22:00

De fractie N-VA –Lennik ² kan zich niet vinden in de huidige plannen rond de bewonerskaart zoals voorgesteld door de Lennikse meerderheid (Open Vld en CD&V).

Tal van gefundeerde argumenten staven onze stelling:

Nieuw parkeerbeleid staat haaks op huidig mobiliteitsplan

Eerst en vooral staat het nieuwe parkeerbeleid haaks op het mobiliteitsplan. Dit mobiliteitsplan werd in de vorige legislatuur nochtans goedgekeurd door een zeer ruime meerderheid. De visie rond het mobiliteitsplan beoogt volgende doelstelling:

de verkeersleefbaarheid en de verkeersveiligheid bevorderen, voor de Lennikenaren in de eerste plaats en daarnaast ook voor de handelaren in Lennik.

Ook het parkeerbeleid moet in de overeenstemming zijn met het mobiliteitsplan en het vooropgestelde objectief.

Het nieuwe parkeerbeleid van Open VLD en CD&V staat tot verbijstering haaks op dit mobiliteitsplan.

Daarbij komt dat in de vorige legislatuur al een onderzoek over het parkeerbeleid werd uitgevoerd, waaruit volgende conclusie werd gemaakt:

1. Op het marktplein zelf dient een maximale rotatie gerealiseerd door de invoering van betalend parkeren

2. De blauwe zone die aansluit op het marktplein, moet de mogelijkheid waarborgen om middellang te parkeren ( 2 u) in het centrum

3. Langparkeerders kunnen gebruik maken van de parkeermogelijkheden in het centrum zelf, die zich bevinden op maximum een 50-tal meter van hun woning of van een handelszaak.

4. Het invoeren van een bewonerskaart zou, volgens de tot op heden gekende gegevens, het parkeerbeleid zoals weergegeven onder 1, 2 en 3 kunnen ondermijnen. Dit gezien iedereen zijn voertuig in centrum van de gemeente en in de omgeving van zijn woning kan plaatsen. Deze biedt aldus geen meerwaarde.

Uit een reeds uitgevoerde studie blijkt dus duidelijk dat de “ bewonerskaart” geen enkele meerwaarde biedt.

Dure bewonerskaarten, zonder garantie op parkeerplaats

Daarenboven worden de bewonerskaarten in Lennik zeer duur verkocht. Waar normalerwijze een eerste voertuig gratis is, kost een bewonerskaart voor het eerste voertuig in Lennik 80 eur. Een tweede voertuig kost maar liefst 250 eur.

En ook al worden de bewonerskaarten duur verkocht, ze geven geen enkele garantie op een plaats. De Lennikenaar betaalt dus 80 eur. maar is geenszins zeker dat men zijn auto kan parkeren. Er zijn met andere woorden onvoldoende plaatsen ten aanzien van het aantal kaarten dat men potentieel kan verstrekken. De bewonerskaarten zijn met andere woorden niet meer dan een platte belasting, die de lege kas van de gemeente moet spijzen. Zo het gemeente bestuur dan toch zo graag bewonerskaarten wilde, dan had ze op zijn minst ervoor moeten kiezen deze gratis te maken. In plaats daarvan kiest men voor een beleid dat niet zorgt voor voordelen voor de inwoners van het centrum wel voor bijkomende kosten en ergernissen.

Verkeersveiligheid in het gedrag

Ten slotte komt ook de verkeersveiligheid in het centrum komt in het gedrang daar er geen oplossing voorzien is voor de brandweerwagens. Zij moeten een gegarandeerde doorgang hebben, alsook een plaats om hun wagens te stationeren, als is het maar om ze te poetsen.  • Reacties(0)//www.kristienvanvaerenbergh.be/#post313

Regeerverklaring: nog geen herwonnen vertrouwen in justitie.

PolitiekGeplaatst door Kristien Van Vaerenbergh 21 okt, 2013 10:50:30
Naar aanleiding van het debat over de regeerverklaring van de eerste minister somt Kristien Van Vaerenbergh wat er nog allemaal moet gerealiseerd worden bij justitie.

Di Rupo's herwonnen vertrouwen in België is duidelijk nog niet overgeslagen op justitie. Er is nog veel werk aan de winkel.
  • Reacties(0)//www.kristienvanvaerenbergh.be/#post305

Debat: onafhankelijkheid of confederalisme?

PolitiekGeplaatst door Kristien Van Vaerenbergh 20 okt, 2013 18:43:15

Debat (zaterdag 19 oktober) in Opwijk georganiseerd door de plaatselijke afdeling van de Vlaamse Volksbeweging met als titel: “Onafhankelijkheid of confederalisme?”

Met naast Kristien, volgende gasten:

Peter Van Rompuy (CD&V)
Willy De Waele (Open VLD)
Roel Anciaux (SP.A)
Gerolf Annemans (Vlaams Belang)

Het was een pittig debat waar de overeenkomsten en tegenstellingen tussen de partijen duidelijk gesteld werden. Nog het duidelijkst van al was dat het laatste woord over een onafhankelijk Vlaanderen of een confederaal model nog lang niet gezegd is.
  • Reacties(0)//www.kristienvanvaerenbergh.be/#post304
Volgende »